Podmienky ochrany osobných údajov

Sme spoločnosť:

Falabella s. r. o.
so sídlom: Františka Veselovského 3582/2, Trnava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného Súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo 50887/T
IČO: 54413087

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.falabella.sk

Pri predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

I. Spracúvanie osobných údajov

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ dopytujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to najmä: meno, priezvisko a emailová adresa.

Z akého dôvodu?
Kontaktujeme vás vďaka za účelom poskytnutia informácií ohľadom tovaru.

Na základe akého právneho dôvodu?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracúvať najdlhšie 3 mesiace od našej poslednej komunikácie.

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, emailová adresa a telefónne číslo.

Z akého dôvodu?
Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme splnili našu zmluvu – dodali vám náš tovar. Cez kontaktné údaje s vami budeme tiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracúvame?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
Počas plnenia našej zmluvy a potom 5 rokov od posledného dodania tovaru.

C. Newslettery (komerčná komunikácia)

Pokiaľ ste sa prihlásili do odberu newsletteru vložením e-mailovej adresy alebo ste nevyjadrili nezáujem zaškrtnutím políčka “Neprajem si odoberať newslettre” pri dokončovaní objednávky, použijeme vašu e-mailovú adresu pre rozosielku našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?
Umožňuje nám to ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvávať?
3 roky od vašeho posledného nákupu. Z rozosielky sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom linku v newslettery alebo nás kontaktujte na e-mailovej adrese: info@falebella.sk.

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k dátam dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

 • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 28935675, spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25395)
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru:
  • Zásielkovňa (spoločnosť Packeta Slovakia s.r.o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 105158/B)
  • SPS ( spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B)
 • spoločnosť podieľajúca sa na spracovaní platieb Shoptet Pay (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25395)
 • spoločnosť podieľajúca sa na rozosielaní newsletteru ECOMAIL.CZ (spoločnosť ECOMAIL.CZ, s.r.o., so sídlom Na Zderaze 1275/15 , Praha 2, 120 00, IČO: 02762943, spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel C vložka 223183)

 Osobné údaje spracovávame iba na území Európskej únie.

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: info@falabella.sk

IV. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom. Pri týchto cookies používanie riešenie partnera:
  • Google Analytics (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko)
  • Facebook Connect (Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, Írsko)
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom. Pri týchto cookies používanie riešenie partnera:
  • Google AdWords (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko)

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Kontaktne údaje nájdete tu.

Tieto zásady sú účinné od 1. marca 2024